FALUTÖRTÉNET  FALU ADATOK  FÓRUM  FOTÓ ALBUM EGYÉB facebook   Magyarul   English  
         Falu adatok

|

Rava földrajzi helyzete |

Rava lakossága

|

Egyházközségünk

|

Iskolánk

|

Az utóbbi 50 év adatai

|

Írásos feljegyzések csak 1784-től vannak. Az első mester neve 1789-ben említtetik: Boros András.

Az iskolának 1843-ban 34 tanulója van; egy tanerő létezett, aki egyben tanító, kántor és harangozó is volt. Négy osztállyal működött, mint felekezeti iskola, azonban a tanulók kis százaléka végezte el a 4 osztályt, ti. 1-2 év tanulás után kimaradoztak. Kezdetleges íróeszközök a palatábla, palavessző, lúdtoll és koromból készült tinta voltak. A gyermekek térdükön írtak, a mester a pap irányítása alapján tanított, inkább egyházi, valamint más életfontosságú dolgokat, és pálcával fegyelmezett. 1864 után az iskola 6 osztályos lett, ugyancsak egy tanítóval; ekkor 73 tanulója volt.

Az első mesteri lakást 1806-ban építik, ami két szobából álló lakás, ennek egyike tanterem. 1880-ban külön építenek két tantermes iskolát, amit 1963-ban bontanak le. Ebben az időben az iskola összes kiadásait az egyház fedezi, sőt még a tandíjakat is fizeti.

1884 után 7 osztállyal működik, amikor a tanulók száma 100-ra emelkedik, ugyancsak egy tanítóval.
1896-ban kinevezik a második tanítót.
1908 után az iskolának méhészete és gyümölcsöse is lesz, ahol a gyermekeknek alkalmuk van gyakorlati dolgokat is tanulni.
1920-ban alakul meg az első óvoda, egy óvónővel.
1930-ban felépítik a most is létező tanítói lakást.
1936-ban összesen 99 tanuló van. 
1936-1940 között létrejött egy román iskola, csak a 7. osztállyal. Ennek első tanítója Coman Nicolae volt. Ebben az időszakban három tanerő dolgozott az iskolában: két magyar és egy román.
1948-ban, az akkori tanügyi reform alapján államosítják az addig magyar felekezeti iskolát.
1951-1955 közt 4 osztállyal működött.
1956-1966 között ismét 7 osztállyal, a ravai, bordosi, csöbi, szentdemeteri és körispataki gyermekekkel, kiknek száma 140-re emelkedett.
1966-1975 közt 8 osztályos lesz, összesen 13 pedagógussal.
1975-től errefelé ismét mint 4 osztályos iskola működik, 2 tanítóval és 1 óvónővel.
1997-ben a tanulók száma összesen 37, ebből csak 5 magyar...
A mostani épület 1956-1963 között épült, Demeter Dezső és Nagy János igazgatók idejében.