A ravai Unitárius egyház történeteAz egyház keletkezése és fejlődése

Jegyzőkönyvek, anyakönyvek, egyházköri és püspöki vizsgálatok

Templom, torony, czinterem

Papi, mesteri telek és iskola

Az eklézsia vagyona s jövedelmei

Az eklézsia által gyakorolt jótékonyság és jótevői

Papok, mesterek, curatorok

A belső emberek jövedelme