Könyvespolc


Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között

Szerző: Adorjáni Rudolf Károly
Cím: Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár) 2006
Letöltés (10 Mb)   Beletekintés

A halotti verses búcsúztató az unitáriusok lakta vidéken már a 17. századtól szokásban lehetett, és a többszöri egyházi tiltás ellenére néhol még ma is szokásban van. A lelkészek kezéből kikerülvén a mesterek és kántorok teendői közé tartozott. Mégis akadtak olyan lelkészek, akik nemcsak gyakorolták, hanem egyik szolgálati helyről a másikra magukkal vitték, ott meghonosították. Lukács Sándor esetében sem történt ez másképp, a világjárt unitárius pap felvállalta a ravai temetkezési szokások ezen mozzanatának a felügyeletét, éltetését. A kötet 92 – többnyire nevesített – búcsúztatót tartalmaz, de bemutatja a teljes halottas szokásrendszer összetettségét, a búcsúztató helyét és funkcióit ebben a rendszerben. Megismerhetjük azonban Lukács Sándor kalandos életútját is, valamint a Kis-Küküllő egyik mellékvölgyében fekvő Rava település rövid történetét.

A kolozsvári Kriza János Társulat kiadásában megjelent Adorjáni Rudolf Károly : Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930-1938 között. A könyvet tõlük lehet beszerezni, ha valaki érdekelt. Ebben a könyvben a hangsúly nem Lukács Sándor, rendkívüli értékes emberen van, a "fõszereplõ" Rava. 40 oldalban vannak részletesen leírva a ravai temetkezési szokások, halottak neveit említve. Majd 99 búcsúztató, amelyet a lelkész maga irt, személyesítve minden esetet, az eltávozottnak az életét belefoglalva, majdnem 90 család fájdalmát, erejét  tovább menni.  Ez volt a szokás Ravában 1930-1938 év között. Ma is sokan élnek abból az idõbõl, csak már nincsenek otthon, de ott vannak a leszármazottak is  akik hozzátartozóik nevét fogják felismerni. Természetesen hogy bemutatja Lukács Sándort, aki californiai tanulmányai után visszautasítja az egyetemi tanári állást és falura megy lelkésznek. Meg lehet ismerni egy igazi lelkész felfogását, küzdelmeit, ugyanakkor az egyszerû falusi ember értelmességét. Természetesen nem reklámról van itt szó, csupán úgy érzem, hogy ha valaki ravai származású, nem hiányozhat e könyv a könyvespolcáról. Köszönettel tartozom Adorjáni Zsuzsának, aki tudtomra adta az információt.

Megjegyzés: Ami a feltöltést illeti, azért tettem, mivel több visszajelzés érkezett, hogy a könyvet lehetetlen beszerezni (állítólag kevés példányba jelent meg).  Reméllem a szerzők megértéssel fogadják. Ha valakinek mégis sikerül beszereznie maga a könyvet inkább azt ajánlanám, hiszen ahogy nekem sikerült digitalizálnom, nem a legjobb minőség.
A könyv megtekintéséhez az Acrobat PDF Reader szükséges. Ha még nincs meg, akkor letölthetõ itt