FALUTÖRTÉNET  FALU ADATOK  FÓRUM  FOTÓ ALBUM EGYÉB facebook   Magyarul   English  
         Falutörténet  

|

Röviden |

Legendák ködébe vesző kezdetei

|

A ravai Unitárius egyház története

|

 

Papi, mesteri telek és iskola

   A papi telek tőszomszédja a templomnak, s átjárás is közvetlen a lakház mellett van a cinterembe. E telek a múlt száz évben nagyon kicsiny és szűk volt; egyvégtében építve ház, csűr, istálló a jkönyvek szerint. 1801-ben megveszik tágasítás végett a szomszéd belsőséget. 1806-ban új mesteri telket szereznek s a régit szintén a papi telekhez csatolják s lassanként még három szomszédos telekkel nagyítják. Úgy, hogy a jelenlegi papi telek öt telekből alakult. Terjedelme mintegy 1200 négyszögöl, kemény kőkerttel kerítve.

A papi lak 1792-ig milyen lehetett, a jkönyvből nem lehet kivenni. 1792-ben, Kisgyörgy Ferenc papsága idejében építenek új házat fából, cserép fedéllel. De ezt már 1834-ben Árkosi Dénes papsága idejében elbontják s Kecskés István curator buzgólkodása folytán, az akkori kor igényeinek megfelelő díszes kő házat építenek cserépfedéllel 1400 m. frt. költséggel. E háznak egyik fele, valószínűleg a vizenyős természetű talajban nem elég óvatosan rakott fundamentum következtében meghasad, omlással fenyeget s a köri vizsgáló szék jkönyve szerint közbiztonságilag is veszélyes. Ez okból 1888-ban elbontják s a régi pince és e felett levő kevés kőfal meghagyásával újat építenek, célszerű beosztással, díszes berendezéssel, ami mindennemű költségekkel együtt 1000 o. ért. forintba került.
Van a papi telken, ezen kívül, meglehetős jó karban csűr, istálló, gabonás, törökbúza kas, sertésól, mind cserépfedéllel; iható vizű kút, káposztás-, veteményes-, virágoskert; elő-, gazdasági-, csűrös udvar, egymástól korlátokkal elválasztva, melyek együttvéve egyik legkényelmesebb papi belsőséget teszik.

Mesteri telek 1806-ig, a papi telek jelenlegi veteményes kertje volt. 1806-ban szerzik a mai mesteri telek egy részét, melyhez a későbbi időben még két szomszéd belsőséget vesznek. S ma, a régen három belsőségből állt mesteri telek mintegy 1000 négyszögöl terület. E telken az első mesteri lakot 1806-ban építik. Két szobából álló lakás, melynek egyike iskola. De már 1839-ben elbontják e házat, s építik a jelenlegi kemény kő épületet cserépfedéllel 1200 m. frtért. Ez új háznak is egyik nagy szobája tanteremnek használtatott 1880-ig, amikor külön iskolaépületet emelnek. A mesteri telek nagy részét is kőkerítés veszi körül, s szintén kényelmesen van ellátva a szükséges gazdasági épületekkel.

Meg kell emlékeznem e helyen a melléképületekre való tekintetből, azon borzasztó tűzvészről, mely a jegyzőkönyvek szerint 1846 tavaszán csaknem az egész községet elpusztította. Különös isteni gondviselésből a templom, papi és mesteri ház megmaradt. S habár a papi ház ablakán is bekapott a tűz, mégis sikerült nagyobb romlás nélkül megmenteni az épületet. De egyéb épületek mind a papi, mind a mesteri telken hamuvá égtek. Az épületek nagy szerencsére, biztosítva voltak s kárpótlásul 709 m. frtot kapott az eklézsia, s még azon évben felépítik a csűrt úgy a papi, mint a mesteri telken. A község is kiépüli a dúló tűzvész pusztításait s szabályosan épülve szebb és csinosabb lesz, mint volt.

Minden házat, sőt még a gazdasági épületek nagy részét is cseréppel fedik, hogy könnyebben ellenállhasson egy esetleg támadható szerencsétlenség alkalmával a dühöngő elemnek. S ma már alig van egy néhány épület az egész községben, mely szalma vagy deszkával és nem cseréppel volna fedve.
Iskolája, mint megjegyzém, 1880-ig a mesteri lak egyik szobája volt; de ez lassanként a tankötelesek szaporodásával szűknek bizonyult. E szükségtől indíttatva, az eklézsia 1880-ban a mesteri telken egy igen szép és díszes iskolát épített kőből, cserép fedéllel. Beosztása egy nagy tanterem és egy kisebb tanszer szoba, célszerűen berendezve, minden szükségesekkel a kor igényei és a törvény kívánalmainak megfelelően. Ez iskola, büszkesége az eklézsiának, igaz, hogy felépítés évei csak a pénzkiadás 1400 frtot tett.

A ravai iskola osztatlan népiskola hat osztállyal, az oktatási törvények megtartásával folyik benne a tanítás. - Megjegyzésként, az iskola összes kiadásait az eklézsia pénztára fedezi. Ez látja el a tanköteleseket minden szükséges taneszközzel, sőt még a tandíjat is fizeti. Így a szülőket semmi sem kötelezi egyéb, csakis gyermekeiknek iskolába küldése.

<<előző

vissza a menühöz

következő>>